Πανεπιστήμιο Κρήτης
Υπηρεσίες Καταλόγου
Σύστημα αλλαγής κωδικού πρόσβασης
Όνομα χρήστη : @uoc.gr
Υφιστάμενος κωδικός χρήστη :
Νέος κωδικός χρήστη : ΒοήθειαΟ νέος κωδικός χρήστη πρέπει να:
α) είναι διαφορετικός από το όνομα χρήστη
β) είναι διαφορετικός από τον υφιστάμενο
γ) έχει μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων
δ) περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμητικό ψηφίο
ε) περιέχει τουλάχιστον 1 κεφαλαίο λατινικό γράμμα
Επαλήθευση νέου κωδικού χρήστη :
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας στην Υπηρεσία Καταλόγου, παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο τεχνικής υποστήριξης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο τηλέφωνο 2810393312 ή στο e-mail: helpdesk(ΑΤ)uoc.gr.
Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων ΣΘ & ΤΕ