Πανεπιστήμιο Κρήτης
Υπηρεσίες Καταλόγου
Σύστημα ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης
English
Η λειτουργία ενεργοποίησης του λογαριασμού σας είναι διαθέσιμη από την επόμενη ημέρα της εγγραφής σας στη γραμματεία του τμήματός σας.
Τμήμα :
Αριθμός Μητρώου Τμήματος : ΒοήθειαΟ ζητούμενος αριθμός βρίσκεται στις οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης που σας παραδόθηκαν κατά την εγγραφή σας στη γραμματεία του τμήματός σας.
Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου : ΒοήθειαΟ ζητούμενος αριθμός βρίσκεται στις οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης που σας παραδόθηκαν κατά την εγγραφή σας στη γραμματεία του τμήματός σας.
Αριθμός Κλειδιού : ΒοήθειαΟ ζητούμενος αριθμός βρίσκεται στις οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης που σας παραδόθηκαν κατά την εγγραφή σας στη γραμματεία του τμήματός σας.
Ορίστε τον νέο κωδικό σας : ΒοήθειαΟ νέος κωδικός χρήστη πρέπει να:
α) έχει μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων
β) περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμητικό ψηφίο
γ) περιέχει τουλάχιστον 1 κεφαλαίο λατινικό γράμμα
Επαλήθευση νέου κωδικού :
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία Καταλόγου, παρακαλώ απευθυνθείτε στη γραμματεία του τμήματός σας για επανέκδοση κωδικού πρόσβασης.
Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων ΣΘ & ΤΕ