Πανεπιστήμιο Κρήτης
Υπηρεσίες Καταλόγου
Σύστημα αλλαγής κωδικού πρόσβασης
English
Τμήμα :
Όνομα χρήστη :
Υφιστάμενος κωδικός χρήστη : Ξέχασα τον κωδικό μουΠαρακαλώ απευθυνθείτε στη γραμματεία του τμήματός σας για επανέκδοση κωδικού πρόσβασης
Νέος κωδικός χρήστη : ΒοήθειαΟ νέος κωδικός χρήστη πρέπει να:
α) είναι διαφορετικός από το όνομα χρήστη
β) είναι διαφορετικός από τον υφιστάμενο
γ) έχει μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων
δ) περιέχει τουλάχιστον 1 αριθμητικό ψηφίο
ε) περιέχει τουλάχιστον 1 κεφαλαίο λατινικό γράμμα
Επαλήθευση νέου κωδικού χρήστη :
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας στην Υπηρεσία Καταλόγου ή εάν έχετε ξεχάσει τον υφιστάμενο κωδικό σας, παρακαλώ απευθυνθείτε στη γραμματεία του τμήματός σας για επανέκδοση κωδικού πρόσβασης.